Аудиозаписи

Коран аудио перевод на русский Э.Кулиев Сура-1. Открывающая Книгу Сура-2. Корова Сура-3. Семейство Имран Сура-4. Женщины Сура-5. Трапеза Сура-6. Скот Сура-7. Преграды Сура-8. Добыча Сура-9. Покаяние Сура-10. Йунус Сура-11. Худ Сура-12. Йуcуф Сура-13. Гром Сура-14. Ибpaxим Сура-15. Aл Xиджp Сура-16. Пчелы Сура-17. Перенес Ночью Сура-18. Пещера Сура-19. Мapйaм Сура-20. Тa … Continue reading